top of page

CRISTIAN DIAZ

Seniorrådgiver

Cristian Diaz er en av våre seniorressurser, med et godt øye for detaljer som gjør at virksomheter lykkes. Cristian har lang erfaring innen et bredt spekter av teknologier, og spesiell kompetanse på helserelaterte applikasjoner. Cristian har sett alt og er klar for å bidra til suksess for din virksomhet. 

Cristian Diaz fra ITsFun

RESULTATER

 • Sertifiseringer innenfor Windows server 2012  

 • Prosjektmedarbeider i flere vellykkede innrullinger av virksomheter til sentral plattform i Oslo kommune. 

 • Løsningsarkitekt og utførende konsulent for implementeringen av nytt fagsystem for håndtering av barnevernssaker i Oslo kommune. 

 • Håndterer hele tjenesteaspektet fra design til planlegging og teknisk implementering innenfor ulike teknologier. 

 • Erfaring med å jobbe på tvers av landegrensene i forbindelse med implementering av nearshoring strategi. 

SERTIFISERINGER

 • PRINCE 2 Foundation 

 • Administering Windows Server 2012

 • Installing and Configuring Windows Server

 • System x Technical Fundamentals V10

 • Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment

 • Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows® XP Professional

UTVALGTE PROSJEKTER

BiRK - BarnevernsInformasjon Registrering og Kvalitet

Implementasjon av statlig system i Oslofelles. Senere driftsansvar, DBA, koordinator med alle tekniske ressurser involvert i DevOps og prosjekt.

Teknologier benyttet i 3-lags løsningen hos Oslo kommune: .NET app, SQL 2016 DB, Reporting og Integration Services, K2 Blackpearl arb.flyt motor, Visual Studio, P360 arkivintegrasjon og Agresso integrasjon.

Opus Dental, Digora, VismaLink
Opus, pasientjournalsystemet integrert med Digora, røntgenjournalsystemet og Vismalink, integrasjon for helserefusjoner. 2-lags applikasjon. Drift, flytting til ny plattform, oppgradering og feilsøk/tracing i DB.Teknisk ansvarlig i prosjekt for etablering av eTimebok online booking for kommunen, via leverandørens Azure plattform.

SAGT OM CRISTIAN

"Cristian er en god lagspiller i et hvilket som helst IT prosjekt, enten han er prosjektdeltager eller prosjektleder. Viser en god forretningsforståelse og evne til å se ITs muligheter som verktøy for å effektivisere brukere og prosesser."

bottom of page