top of page

RESULTATER

 • Sertifiseringer innenfor MSSQL, Azure og PRINCE2  

 • Prosjektmedarbeider i flere vellykkede innrullinger av virksomheter til sentral plattform i Oslo kommune. 

 • Prosjektkoordinator og utførende teknisk konsulent for implementeringen av nytt fagsystem for arkiv Oslo kommune. 

 • Leverer prosjekter fra helt helhetlig perspektiv og håndterer det totale tjenesteaspektet fra design til planlegging.

SERTIFISERINGER

 • Azure Data Solutions DP-200

 • ITIL Foundation v4

 • Azure Fundementals

 • PRINCE 2 Foundation

 • IBITGQ GDPR Foundation

 • MCSA - SQL Server 2012 og 2014

 • MCTS – SQL Server 2008

 • Updating Database Programming Skills to Microsoft SQL Server 2005 (2734)

 • Yukon Preview Master Class (Microsoft SQL Server 2005)

 • MCP 70-228 - Microsoft SQL Server 2000 System Administration

 • MCP 70-229 Microsoft SQL Server 2000 Database Design and Implementation

 • MCP 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

 • MCP 70-432 Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

 • MCP 70-433 Microsoft SQL Server 2008, Database Development

 • MCP 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012/2014

 • MCP 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases

 • MCP 70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014

UTVALGTE PROSJEKTER

LIV - Ledelses og InfomasjonsVerktøy for Helseetaten

Prosjektet etablerte et Ledelses- og informasjonsverktøy / Datavarehus for Helseetaten og bydelene i Oslo kommune. Verktøyet, Tablaeu, henter data fra bl.a. Agresso, GAT og Gericia, og kobler disse sammen slik at man får bedre beslutningsgrunnlag. Jan-Vidar ledet prosjektet fra driftleverandør og var i tillegg utførende teknisk ressurs. 

Public 360 oppgradering og konsolidering

Prosjektet hadde ansvar for å oppgradere til SP9-versjonen av Public 360, og samlokalisere virksomheter på en felles virtuell infrastruktur på både intern og sikker sone for å skape kostnadssynergier for virksomhetene. Jan-Vidar ledet arbeidet fra driftleverandør og koordinerte arbeidet mellom de ulike virksomhetene og systemleverandør, samt at han var utførende teknisk ressurs.

SAGT OM JAN-VIDAR

"Jan-Vidar er opptatt av å finne gode løsninger, uansett hvilke tekniske eller organisatoriske utfordringer han står ovenfor. Han evner å se det overordnede perspektivet og sørger alltid for at forretning får realisert behovet sitt gjennom teknologi på det mest hensiktsmessige viset  og i henhold til god arkitektur."

JAN-VIDAR RYKHUS

Seniorrådgiver

Jan-Vidar Rykhus er en av våre prosjektledere med DBA-kompetanse. Han har  kompetanse på MSSQL i alle versjoner fra 2000 til 2017. Jan-Vidar har lang erfaring fra flere store oppdrag, og er spesielt opptatt av å skape verdi mellom teknologi og forretning.

 • Jan-Vidar sin LinkedIn profil
_DSC3280.jpg
bottom of page