top of page

MARIANN NORNES

Senior prosjektleder og dagli gleder

Mariann har lang erfaring med å lede team innenfor applikasjondrift og prosjekter. Hun trives som leder og relasjonsbygger i komplekse organisasjoner og IT-miljøer, og har lang erfaring som konsulent innenfor offentlig sektor. Mariann er strukturert, fremoverlent og endringsvillig. Hun har god teknisk forståelse, og brenner for kvalitet og gode leveranser

Mariann Nornes fra ITsFUN

RESULTATER

  • Teamleder og Management for hire med lang erfaring fra operasjonalisering av driftsavtaler

  • Program Management-erfaring innenfor offentlig sektor med styring av mange parallelle prosjekter

  • Vellykket operasjonalisering av near-shoring drift

  • Applikasjonsdrift – avdelingsleder med minimalt antall kritiske feilsituasjoner

SERTIFISERINGER

  • PRINCE 2 Practitioner

  • DASA DevOps Foundation

  • ITIL Foundation

  • ITSQB Foundation

UTVALGTE PROSJEKTER

Teamkoordinator

Ansvar for applikasjonsdrift og basisdrift sammen med Service Owner. Operasjonaliserte overgangen fra forrige driftsleverandør til ny driftsleverandør innenfor angitte milepæler. Teamleder for ca 25 konsulenter lokalt pluss deltakelse i on-boarding av ressurser lokalisert i Spania. Daglig oppfølging av konsulenter, oppgaver, saksflyt og rapportering. Særskilt ansvar for opplæringsplaner for spanske ressurser.
 

Teamleder

Ansvar for applikasjonsdrift, databasedrift og IT-prosjekter. Teamleder for ca 16 konsulenter. Daglig oppfølging av incidenter, requester, changer og til enhver tid ca 25 pågående prosjekter. Ressursstyring, deltakelse i leveransemøter, rapportering på prosjekt og timeforbruk/økonomi. Prosjektdeltaker ved exit driftsavtale.

Prosjektleder

Implementering av driftsavtale for Amnesty International Norge. Kunden gikk fra in-house tradisjonell Amnesty International Norge. Kunden gikk fra in-house tradisjonell server/klient-drift til full ASP-løsning på Citrix og VMware, driftet av Keystep. Prosjektet ble levert på avtalt tid og kost.

SAGT OM MARIANN

“Mariann er faglig dyktig, meget etterrettelig, og har svært gode lederegenskaper. Videre er hun utpreget løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet.”

bottom of page